گلچين از گروه‌هاي ديدني

گلچين از بهترين گروه‌ها و سايت‌هاي اينترنتي. همه چيز از همه جا

Sunday, September 14, 2014

moshkel daram baraye goosh kardane golha

Salam dustan, man modati bud radio golha ro ba tunein to mobilam goosh mikardam o vaghean lezat mibordam ama emruz nemidunam Chera Baz nemishe, age kasi midune moshkel az kojast lotfan rahnamaim kone, kheili mamnoon

--

---
‏شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "دوستان راديو گلها" مشترک شده‌اید.
برای لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل‌های آن، ایمیلی به friends-of-radio-golha+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/d/optout دیدن کنید.

Re: RE: تصنیفهای قدیمی

Sent from Yahoo Mail on AndroidFrom: Javad Jamshidi <javad_jamshidi@hotmail.com>;
To: Jafar KazemianGolha <mikhak.jk@gmail.com>; Golha <friends-of-radio-golha@googlegroups.com>;
Subject: RE: تصنیفهای قدیمی
Sent: Thu, Sep 11, 2014 11:16:19 PM

سلام خدمت آن هموطن گرامی آقای جعفر کاظمیان
صمیمانه از آن دوست هموطن از بابت ارسال این
ده تصنیف قدیمی ممنون و سپاسگزارم
اگر بازهم از این نوع تصنیفها خدمتتان باشد و لطف
بفرمائید سپاسگزار خواهم شد

با بهترین آرزوها
جواد جمشیدی

Date: Thu, 28 Aug 2014 18:23:14 +0430
Subject: تصنیفهای قدیمی
From: mikhak.jk@gmail.com
To: friends-of-radio-golha@googlegroups.com

ده تصنیف قدیمی بین سالهای 1300 الی ا 1320
دریک فایل رار همراه با مشخصات
تقدیم علاقمندان اثار قدیمی
حجم فایل 27 مگابایت
ارادتمند ککاظمیان

--

---
‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «دوستان راديو گلها» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به friends-of-radio-golha+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.

--

---
‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «دوستان راديو گلها» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به friends-of-radio-golha+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.

Friday, September 12, 2014

نشانی دریافت مجموعه برنامه های برگ سبز از شماره 201 تا 250

http://www.mediafire.com/download/rr1y2wd9u3pic06/BS+201+Gavami+Nejahi+Yahagi+Shour.mp3
http://www.mediafire.com/download/b43a2sf3ghagsqr/BS+202+Golpayegani+Shahnaz+Yahagi+Shushtari.mp3
http://www.mediafire.com/download/whgjd8igffiwbwx/BS+203+Gavami+Ebadi+Kasayi+Varzandeh+Chahargah.mp3
http://www.mediafire.com/download/31b53x234tpluqo/BS+204+Gavami+Kasayi+Yahagi+Najahi+Shour.mp3
http://www.mediafire.com/download/0g33jkpzqoe5bad/BS+205+Shahidi+Yahagi+Eftetah+Homayoun+Shushtari.mp3
http://www.mediafire.com/download/xcochclj6ydzx3z/BS+206+Shahidi+Yahagi+Eftetah+Shushtari+Bakhtiyari.mp3
http://www.mediafire.com/download/wsds9d797ikz153/BS+207+Gavami+Ebadi+Yahagi+Eftetah+Segah.mp3
http://www.mediafire.com/download/j9c9alhiakvhisl/BS+208+Gavami+Shahnaz+Yahagi+Eftetah+Abouata.mp3
http://www.mediafire.com/download/lq5qjaf0ieb6x5b/BS+209+Shahidi+Yahagi+Bayat+Esfahan.mp3
http://www.mediafire.com/download/196duo6ccfu43xb/BS+210+Gavami+Shahnaz+Yahagi+Varzandeh+Eftetah+Bayat+Esfahan.mp3
http://www.mediafire.com/download/hp2xbqiviqspiuy/BS+211+Amir+Hayati+Gavami+Shahidi+Kasayi+Homayoun+Mahour+Afshari.mp3
http://www.mediafire.com/download/8oagalxxmzlxun6/BS+213+Gavami+Ebadi+Badie+Nejahi+Chahargah+Segah.mp3
http://www.mediafire.com/download/6289x9bfiu2s028/BS+214+Shahidi+Ebadi+Yahagi+Homayoun.mp3
http://www.mediafire.com/download/o3z6j4l3mgzx9dj/BS+215+Gavami+Ebadi+Yahagi+Varzandeh+Eftetah+Homayoun.mp3
http://www.mediafire.com/download/dp7ueq845c7i51r/BS+216+Siavash+Kasayi+Varzandeh+Eftetah+Afshari.mp3
http://www.mediafire.com/download/1fttks9bw3bvu43/BS+217+Shahidi+Kasayi+Yahagi+Segah.mp3
http://www.mediafire.com/download/iaa6a66auiit2ok/BS+218+Gavami+Shahnaz+Kasayi+Yahagi+Afshari.mp3
http://www.mediafire.com/download/9jxsrgg24vt29tw/BS+219+Gavami+Ebadi+Tajvidi+Varzandeh+Homayoun.mp3
http://www.mediafire.com/download/4r9u1wc017cihp5/BS+220+Iraj+Shahnaz+Kasayi+Eftetah+Afshari.mp3
http://www.mediafire.com/download/19sm53g3lw57kd6/BS+221+Gavami+Badie+Nejahi+Eftetah+Segah.mp3
http://www.mediafire.com/download/cxde2l666z4qxq9/BS+222+Golpayegani+Shahnaz+Kasayi+Eftetah+Bayat+Tork.mp3
http://www.mediafire.com/download/o6b84k19wab39bl/BS+223+Masoudi+Bahari+Varzandeh+Eftetah+Afshari.mp3
http://www.mediafire.com/download/pvbrtb2k4trnisd/BS+224+Nozar+Badie+Shahnaz+Segah.mp3
http://www.mediafire.com/download/ae26ctvae222qa4/BS+225+Iraj+Shahnaz+Kasayi+Eftetah+Bayat+Tork.mp3
http://www.mediafire.com/download/aiz8q4kz36ghq75/BS+226+Masoudi+Varzandeh+Kasayi+Eftetah+Afshari.mp3
http://www.mediafire.com/download/d13i3wi82hcnw1c/BS+227+Shahidi+Bahari+Eftetah+Shour.mp3
http://www.mediafire.com/download/fqctio11cp6tlzj/BS+228+Gavami+Bahari+Najahi+Bayat+Esfahan.mp3
http://www.mediafire.com/download/vk4148zfvs5pd5v/BS+229+Gavami+Ebadi+Shahnaz+Yahagi+Eftetah+Segah.mp3
http://www.mediafire.com/download/26bdowql9zkt567/BS+230+Shahidi+Ebadi+Yahagi+Eftetah+Batay+Tork.mp3
http://www.mediafire.com/download/dg7sw8pxbfri4gf/BS+231+Gavami+Ebadi+Shahnaz+Yahagi+Eftetah+Segah.mp3
http://www.mediafire.com/download/dbtaw87tat2u4m7/BS+232+Masoudi+Bahari+Varzandeh+Eftetah+Segah.mp3
http://www.mediafire.com/download/5ooq6g64cx89g2c/BS+233+Shahidi+Shahnaz+Bahari+Eftetah+Shushtari+Mansouri.mp3
http://www.mediafire.com/download/2g3pf85sw7ha2v0/BS+234+Masoudi+Varzandeh+Bahari+Eftetah+Shour.mp3
http://www.mediafire.com/download/eeope4r7nly6300/BS+235+Nozar+Bahari+Varzandeh+Nahid+Eftetah+Afshari.mp3
http://www.mediafire.com/download/7xca8656duj5srd/BS+236+Nozar+Ebadi+Badie+Shour.mp3
http://www.mediafire.com/download/83qa8dq764s4z5o/BS+237+Masoudi+Kasayi+Majd+Varzandeh+Bahari+Eftetah+Segah.mp3
http://www.mediafire.com/download/ird2nvd88vxmgnw/BS+238+Shahidi+Khoram+Shahnaz+Eftetah+Bayat+Tork.mp3
http://www.mediafire.com/download/y3rk7ipmp05zsr8/BS+239+Shahidi+Bahari+Bayat+Esfahan.mp3
http://www.mediafire.com/download/oxs6k5ycmh4ffgm/BS+240+Masoudi+Khoram+Majd+Nahid+Bahari+Eftetah+Shour.mp3
http://www.mediafire.com/download/62c5v1r0v2nr5eb/BS+241+Iraj+Kasayi+Shahnaz+Bahari+Eftetah+Mahour.mp3
http://www.mediafire.com/download/9obl8onwmwib5tz/BS+242+Siavosh+Ebadi+Badie+Bayat+Tork.mp3
http://www.mediafire.com/download/k8kps12281txqdz/BS+243+Zabihi+Gavami+Khansari+Shahnaz+Kasayi+Shour.mp3
http://www.mediafire.com/download/twbvwhvry29hyn7/BS+244+Shahidi+Iraj+Kasayi+Yahagi+Varzandeh+Nahid+Segah.mp3
http://www.mediafire.com/download/8dwjwk3ry64plc5/BS+245+Siavosh+Ebadi+Khoram+Shahnaz+Segah.mp3
http://www.mediafire.com/download/nvhq2wadlzdygyx/BS+246+Siavosh+Ebadi+Khoram+Najahi+Afshari.mp3
http://www.mediafire.com/download/klui3mxwh6zw3k3/BS+247+Siavosh+Ebadi+Nahid+Homayoun.mp3
http://www.mediafire.com/download/kisri31w36j3710/BS+248+Siavosh+Ebadi+Bahari+Chahargah.mp3
http://www.mediafire.com/download/h262f401v72f44l/BS+249+Siavosh+Ebadi+Varzandeh+Shour.mp3
http://www.mediafire.com/download/whjlk1rc7le6xe8/BS+250+Siavosh+Badie+Majd+Nejahi+Bayat+Esfahan.mp3


برگرفته از تارنگار
www.musighiasilirani.blogfa.com

--

---
‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «دوستان راديو گلها» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به friends-of-radio-golha+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.

Thursday, September 11, 2014

RE: تصنیفهای قدیمی

سلام خدمت آن هموطن گرامی آقای جعفر کاظمیان
صمیمانه از آن دوست هموطن از بابت ارسال این
ده تصنیف قدیمی ممنون و سپاسگزارم
اگر بازهم از این نوع تصنیفها خدمتتان باشد و لطف
بفرمائید سپاسگزار خواهم شد

با بهترین آرزوها
جواد جمشیدی

Date: Thu, 28 Aug 2014 18:23:14 +0430
Subject: تصنیفهای قدیمی
From: mikhak.jk@gmail.com
To: friends-of-radio-golha@googlegroups.com

ده تصنیف قدیمی بین سالهای 1300 الی ا 1320
دریک فایل رار همراه با مشخصات
تقدیم علاقمندان اثار قدیمی
حجم فایل 27 مگابایت
ارادتمند ککاظمیان

--

---
‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «دوستان راديو گلها» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به friends-of-radio-golha+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.

Wednesday, September 10, 2014

تكنوازى ويولن آزاده شمس در منزل استاد تجويدى و با ساز استاد

http://www.youtube.com/watch?v=g_Te1TZgWdU&sns=em


Sent from my iPhone

--

---
‏شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "دوستان راديو گلها" مشترک شده‌اید.
برای لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل‌های آن، ایمیلی به friends-of-radio-golha+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/d/optout دیدن کنید.

تكنوازى ويولن بهرنگ آزاده در مراسم يادبود استاد تجويدى در تالار وحدت

http://www.youtube.com/watch?v=D2ba1kR0MOk&sns=em


Sent from my iPhone


Sent from Yahoo Mail for iPhone

--

---
‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «دوستان راديو گلها» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به friends-of-radio-golha+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.

[گلچين از گروه‌هاي ديدني] New comment on [erfanISLAMI] Islamic Iran will never bow to unjus....

Anonymous has left a new comment on your post "[erfanISLAMI] Islamic Iran will never bow to unjus...":

zzhHbslzVv [url=http://albertine12.iconosites.com]albertine12[/url]
lslSdezsQz [url=http://albertine12.webs.com]albertine[/url]
sbsBkjtlFw [url=http://albertine12.iconosites.com]albertine12[/url]
aecUcwklGv [url=http://albertine12.iconosites.com]albertine12[/url]
ogyJwbcrTu [url=http://albertine12.tripod.com]albertine1[/url]
jkpTrhdkAr [url=http://albertine12.webs.com]albertine[/url]
wbzEfrkyZn [url=http://albertine12.webs.com]albertine[/url]
grvTzyroDf [url=http://albertine12.iconosites.com]albertine12[/url]
ldcXbuemLi [url=http://albertine12.tripod.com]albertine1[/url]
vuvUhuhwBf [url=http://albertine12.iconosites.com]albertine12[/url]

gcwXdxvtSt mtaEqhrnJa

Publish
Delete
Mark as spam

Moderate comments for this blog.

Posted by Anonymous to گلچين از گروه‌هاي ديدني at September 10, 2014 at 10:42 AM

درخواست بزم خصوصی

با درود خدمت یاران
چندی پیش شنیدم بزمی خصوصی از استادان گلپا و بدیعی در سالگرد تولدشون ضبط شده در راست پنجگاه که استاد غزل حافظ رو میخونن  
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد .....
اگر کسی از دوستان این برنامه رو دارد لطفا مرا یاری رساند
با سپاس

--

---
‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «دوستان راديو گلها» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به friends-of-radio-golha+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.

Tuesday, September 9, 2014

اجرای استاد سیاوش بیدگانی در استودیوی رادیو مشهد

http://s5.picofile.com/file/8139732884/Nagmehaye_Del_Programe_22_Siavosh_Tar_Ahmad_Houshmand_Zarb_Reza_Torshizi_Shour_Shahnaz_Gazal_Shahdi_Langaroudi.mp3.html

--

---
‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «دوستان راديو گلها» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به friends-of-radio-golha+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.

Sunday, September 7, 2014

گلپا-اشک حسرت


--

---
‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «دوستان راديو گلها» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به friends-of-radio-golha+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.

Tuesday, September 2, 2014

Re: آدرس دریافت مجموعه برنامه های گلها

درود به جناب آقای شوفری عزیز,
میخواستم که از لطفی که کردید برای گذاشتن نت های موسیقی گلها از شما تشکر کنم. با این کار شما به خیلی از علاقمندان موسیقی کمک کرده اید. تندرست و شاد باشید.
 با ارادت,
 پرویز کاراندیش


2014-08-30 23:45 GMT-05:00 'alireza tavasoli' via دوستان راديو گلها <friends-of-radio-golha@googlegroups.com>:


On Sunday, August 31, 2014 9:15 AM, alireza tavasoli <tavasoli20@yahoo.com> wrote:
On Saturday, August 30, 2014 6:47 PM, Rasoul Shoferi <rasoulshoferi@gmail.com> wrote:


با درود بر دوستداران و عاشقان برنامه گلها
آدرسی که تقدیم دوستداران میشود مجموعه برنامه گلها را در بر میگیرد
برای دریافت این برنامه ها ابتدا فلش پلیر مربوط به مرورگر را نصب کرده سپس نرم افزار دانلود منجر کرک شده را نصب سپس با انتخاب هر کدام در برنامه ها پنل دانلود فایل صوتی در بالای سمت راست برنامه ظاهر میشود
با کلیک کردن روی دانلود فایل صوتی دانلود انجام میگیرد

ارادتمند دوستداران و عاشقان برنامه های گلها


رسول شوفری


--

---
‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «دوستان راديو گلها» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به friends-of-radio-golha+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.
--

---
‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «دوستان راديو گلها» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به friends-of-radio-golha+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.--
Thanks,
Parviz Karandish
314-807-3648

--

---
‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «دوستان راديو گلها» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به friends-of-radio-golha+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.

درد _ ناصر مسعودی
درد
.......
بزم شاعران - 15
بزم شاعران
(15)
....
(دکتر ابراهیم باستانی پاریزی   ناصر روانبخش    حسین منزوی)
.......
میهمان: عبدالرحمن فرامرزی
......
موسیقی: فاخته ای - شریف - ورزنده
.......
مدت: 37 دقیقه - 17 مگ
.....
.....
با مهر و احترام


آرشیو مطالب